Guiding you to Practical Living


เราให้ความสำคัญในการรับฟังความต้องการ สังเกตการใช้สอยและเล็งเห็นถึงส่วนที่ขาด
โดยทั้งหมดจะถูกนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมผสานนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเติมเต็มทุกประสบการณ์การอยู่อาศัย ให้ออกมาลงตัวที่สุด

ติดต่อร่วมทุน/ติดต่อขายที่ดิน

ที่อยู่

588 อาคาร O Tower ชั้น 2 ห้อง 2C ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล