AI | ราชพฤกษ์

บ้านไซส์ใหญ่ 3.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยกว่า 260 ตร.ม. ใกล้ทางด่วนศรีรัช 900 เมตร* ราคาเริ่มต้น 6.9-14 ล้านบาท*

ราคาเริ่มต้น

6.9-14 ล้านบาท*

สถานที่

ราชพฤกษ์