โครงการ

ทาวน์โฮม (ทั้งหมด 1 โครงการ)

โครงการ : AI ราชพฤกษ์
ราคาเริ่มต้น : 5.4 ล้านบาท
สถานที่ : ราชพฤกษ์ - กาญจนาภิเษก
"Simply Iconic" การออกแบบฟังก์ชันการใช้สอยทุกพื้นที่ ที่เข้าถึงการใช้ชีวิตของผู้อาศัยอย่างเรียบง่าย ลงตัว และยังคงไว้ซึ่งดีไซน์ที่โดดเด่นสะท้อนความเป็นตัวตนในทุกมุมมอง พร้อมนวัตกรรมที่ช่วยเติมเต็มให้ทุกช่วงเวลาแห่งความสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
"Simply Iconic" การออกแบบฟังก์ชันการใช้สอยทุกพื้นที่ ที่เข้าถึงการใช้ชีวิตของผู้อาศัยอย่างเรียบง่าย ลงตัว และยังคงไว้ซึ่งดีไซน์ที่โดดเด่นสะท้อนความเป็นตัวตนในทุกมุมมอง พร้อมนวัตกรรมที่ช่วยเติมเต็มให้ทุกช่วงเวลาแห่งความสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้น