Computer generated graphics

สร้างทุกนาทีแห่งความสุขสำหรับทุกคนในครอบครัว

ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า สร้างทุกนาทีที่มีความหมายสำหรับคนพิเศษในครอบครัว 

CRONOS บ้านที่มีเอกลักษณ์ สะท้อนถึงความเป็นตัวคุณ 

ให้คุณเก็บช่วงเวลาดีๆ บันทึกเป็นความทรงจำที่มีคุณค่าตลอดไป     

Computer generated graphics

ความสำเร็จที่ใกล้ขึ้นในทุกๆ วัน

ทุกเรื่องราวของความสำเร็จ ต้องมีจุดเริ่มต้น และแรงบันดาลใจที่จะนำคุณไปถึงเป้าหมาย

MONTE ที่ที่จุดประกายไอเดียใหม่ๆ  ให้ทุกความฝันกลายมาเป็นความสำเร็จ