การออกแบบฟังก์ชันการใช้สอยทุกพื้นที่ ให้เข้าถึงการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและลงตัว

 • Usable Area 260 Sq.m.
 • 4 Bedroom 4 Bathroom
 • Guest Lounge
 • Home Lift
 • Double Living Room
 • Upstairs Pantry
 • Natural Terrace
 • Smart Home Devices
 • Master Walk-in Close
 • Computer generated graphics
 • Computer generated graphics
 • Computer generated graphics
 • Computer generated graphics