Computer generated graphics

การออกแบบฟังก์ชันการใช้สอยทุกพื้นที่ ให้เข้าถึงการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและลงตัว

Townhome 3.5 ชั้น พร้อม Home Lift พื้นที่ใช้สอย 260 Sq.m.

 

Computer generated graphics

ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้มากกว่า ด้วยดีไซน์และฟังก์ชัน ให้คุณสะดวกสบายในทุกๆวัน

Townhome 3.5 ชั้น พร้อม Home Lift หน้ากว้าง 7.5 เมตร พื้นที่ใช้สอย 320 ตร.ม.

Computer generated graphics

ดีไซน์ที่โดดเด่น สะท้อนความเป็นตัวตนในทุกมุมมอง

Townhome 3 ชั้น หน้ากว้าง 6 เมตร พื้นที่ใช้สอยขนาด 190 ตร.ม.