FACILITIES

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
ระบบ Intercom เห็นหน้าผู้มาติดต่อ
กล้องวงจรปิดแบบชนิด IP ตลอด 24 ชั่วโมง
ระบบการเข้า-ออกโครงการ ผ่านระบบ RFID
ระบบการเข้า-ออกโครงการ ผ่านมือถือ
สวนสาธารณะ
สโมสร
ห้องฟิตเนส
ถนน ปิดผิวด้วยแอฟเฟ้าต์ทั้งโครงการ
ไฟถนน LED
ระบบโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต เดินระบบสายใยแก้ว
ระบบไฟฟ้ากึ่งใต้ดิน*
ระบบรดน้ำอัตโนมัติ